Nové vystavení návrhu zadání ÚP ČB

Návrh zadání nového územního plánu města bude znovu veřejně vystaven od 27. dubna 2020 do 28. května 2020. „Veřejnost může podněty a připomínky podávat do 27. května, včetně. Současně chci ubezpečit všechny, kdo podali podnět nebo připomínku v rámci předchozího vyvěšení, tzn. v době mezi 2. březnem a 1. dubnem letošního roku, že všechny jejich podněty a připomínky jsou platné, budou vypořádány a není potřeba je podávat znovu“ uvedl první náměstek primátora Juraj Thoma.

Nové vyvěšení návrhu zadání a nová lhůta pro připomínky je reakcí na vládní opatření o omezení činnosti úřadů v době nouzového stavu a na následná opatření, kdy byl významně omezen přístup veřejnosti k úřední desce magistrátu a na magistrát města jako takový. „Novým vyvěšením dáváme opakovaně možnost v rámci plnohodnotné lhůty veřejnosti se s dokumentem seznámit a případně uplatnit k němu připomínky či podněty. Současně chceme mít i právní jistotu, že proces pořizování nového územního plánu města nebude v budoucnu kvůli lhůtám zpochybněn“ vysvětluje Thoma.

Thoma také uvedl, že v rámci původního vyvěšení bylo k návrhu zadání doručeno na 50 podnětů a připomínek. Podle plánovaného harmonogramu měl být návrh zadání nového územního plánu předložen zastupitelstvu města v září letošního roku ke schválení. „Zatím počítám s původním harmonogramem, byť lhůty jsou velice napjaté a mimo jiné bude záležet i na množství a obsahu podaných podnětů a připomínek na jejich složitosti. Jasněji bude po 27. květnu až budeme vědět kolik a jak složitých podnětů bude uplatněno“ doplnil J. Thoma.