Novoroční bilancování

Dne 11. 1. se uskutečnilo tradiční setkání institucí a firem, které se podílejí na rozvoji regionálního trhu práce. Pořadatelem akce je Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory, která pro letošní rok zvolila téma 1. republika. Za město se setkání zúčastnil primátor Jiří Svoboda a jeho náměstci František Konečný a Petr Holický, kteří zhodnotili uplynulý rok 2017 a představili plány pro rok 2018. Dalšími účastníky byli zástupci z Krajského úřadu Jihočeského kraje a Krajské pobočky Úřadu práce, zástupci spolupracujících měst a obcí, vzdělávacích institucí a firem.