Nový systém usnadní cestu k městským dotacím

Na základě realizované veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele s názvem „Softwareový nástroj pro správu dotačních programů statutárního města České Budějovice“, byla vloni uzavřena s vítězným uchazečem, firmou Seal, s.r.o., smlouva o dodávce programového vybavení a systémové podpoře. Příprava softwareového nástroje, rozdělená do tří fází - analýza, programování a testovací provoz, se uskutečnila od února do srpna 2013. V současné době je aplikace předána do rutinního provozu a vrcholí její spuštění na webu města, aby mohl dotační program v roce 2014 fungovat už v novém režimu.

Změny, související se zavedením aplikace, budou zapracovány do Směrnice rady města, která bude předložena ke schválení v listopadu 2013, aby mohly být vyhlášeny předčasné výzvy pro žadatele oblasti kultury a cestovního ruchu. „Tento systém dokáže například zjednodušit administraci při podávání žádostí o dotace a při zpracování vyúčtování, zavést automatickou kontrolu, kompletní archivaci agend a veškerou komunikaci k žádostem a především urychlí jednotlivé kroky, takže by jeho zavedení měli výrazně pozitivně pocítit všichni potenciální uživatelé,“ shrnuje náměstek primátora Miroslav Joch.