Nový tržní řád zakáže podomní a pochůzkový prodej

Na klamání a okrádání především seniorů pod záminkou podomního prodeje reaguje novela tržního řádu, kterou schválila rada města 4. září.

„Takzvaný podomní a pochůzkový prodej je na území Českých Budějovic nově zcela zakázán. Za každé porušení zákazu hrozí fyzickým osobám pokuta 30 tisíc korun, právnickým pak 200 tisíc. Setkají-li se lidé s těmito praktikami, mohou neprodleně volat bezplatnou linku 156 a kontaktovat strážníky městské policie, kteří na místě zdokumentují porušení vyhlášky a magistrát v následném řízení s těmito tzv. obchodníky naloží dle jejich „zásluh“ s tím, že při vyměřování pokut bude nekompromisní,“ konstatuje primátor Juraj Thoma, který návrh k projednání předložil.

"Kromě zneužívání důvěřivosti starších lidí, kteří se stávají vyhledávanou a nutno říci, že někdy i snadnou obětí, je odpudivé i to, že tito „obchodníci“ kazí pověst všem slušným prodejcům a dodavatelům služeb,“ uvedl dále primátor

Zákaz pochůzkového prodeje nebude vztahovat na prodej vstupenek na kulturní a sportovní akce před jejich zahájením, na prodej v rámci provozu např. letního kina, plovárny či na prodej v rámci dalších společenských akcí, které budou pořádány konkrétními pořadateli.

Nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, což je 19. září 2013.

Znění novely tržního řádu včetně vyjmenování výjimek ze zákazu.