Nový zákon o ochraně ovzduší

Ve sbírce zákonů (částka 69 z 13. června 2012) byl vydán nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší s účinností od 1. 9. 2012. Tento nový zákon ruší předchozí zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., včetně prováděcích právních předpisů. Dochází především ke změně způsobu zpoplatňování zdrojů znečišťování ovzduší a ke změně kompetencí jednotlivých správních orgánů na úseku ochrany ovzduší.