O bývalá kasárna se nakonec utkají dva zájemci

 

Z nabídek dvou investorů vyberou v příštích týdnech českobudějovičtí radní tu, která bude více odpovídat představám města na regeneraci areálu bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech mezi sídlišti Máj a Vltava.  Po zhodnocení úplnosti  a  souladu nabídek  se zadáním soutěže členové rady na jednání 17. srpna 2005 rozhodli o tom, že vítěze soutěže budou volit nakonec  ze dvou projektů předložených  Sdružením firem areálu Čtyři Dvory z Českých Budějovic a Jaroslavem a Lenkou Třešňákovými z Teplic.

„Poté, co jsme letos v červnu vyhlásili veřejnou soutěž na projekt revitalizace areálu bývalých kasáren se zaevidovalo celkem šest uchazečů. Čtyři z nich podali konkrétní nabídku, přičemž jedna  byla podána společně dvěma subjekty. Radní  po prvním kole posunuli do dalšího výběru dva projekty. První kolo přitom pouze hodnotilo soulad předložených projektů se zadáním a formální správnost a úplnost nabídek. V  něm zcela vyhověly právě projekty Sdružení firem areál Čtyři Dvory a Jaroslava a Lenky Třešňákových, " uvedl náměstek českobudějovického primátora Juraj Thoma (ODS).  Třetí projekt byl podán jménem uchazeče Raiffeisen a. s. Reality Immobilien. Čtvrtá  nabídka byla směřována k vybudování vodního a hotelového resortu společností Dunmore Water & Resorts a. s., nicméně tento zájemce sám ve svém sdělení uvedl, že v tuto chvíli není připraven zúčastnit se soutěže podle daných kritérií.

Rada města o vítězném projektu rozhodne v příštích několika týdnech, během nichž se zároveň seznámí se základními identifikačními údaji obou nabídek i samotnými projekty, které budou předkladatelé obhajovat. Konečné rozhodnutí o vítězi je naplánováno na září. „Očekáváme, že nový projekt vytvoří komplexní zázemí pro zhruba padesát tisíc obyvatel českobudějovických sídlišť. Uvítali bychom centrum s obytnou částí, sociálními institucemi, sportovním zázemím a obchody. Mělo by se jednat o komplexní služby, které zlepší život obyvatel  v této části města,“ řekl Juraj Thoma a dodal, že  rozsah řešeného území a závažnost tématu si zcela jistě vyžádá jeho projednání i v zastupitelstvu města.