O bývalá kasárna se zajímá šest společností

Celkem šest společností reagovalo na  výzvu města  k předložení  projektů na regeneraci bývalých kasáren v českobudějovických Čtyřech Dvorech. Svoji registrací splnily  první podmínku pro vstup do připravené soutěže. "Důležitým termínem pro aktéry soutěže je nyní  22. červenec, kdy končí lhůta pro podání  návrhů na budoucí řešení areálu bývalých kasáren,"říká první náměstek primátora města Juraj Thoma  a zároveň připomíná, že členové  rady města hledali  při koncipování podmínek soutěže co nejmenší omezení pro příští investory."Tou nejdůležitější podmínkou bylo zachování souladu mezi projektem a územním plánem města. Z bývalých kasáren by mělo vzniknout  nové čtvrťové  centrum v  sevření tří největších sídlišť, kde žije bezmála 40 tisíc obyvatel.  Proto jsme vzali v potaz i  reference uchazečů z již úspěšně zrealizovaných transformací vojenských prostor na městská centra. Registrace šesti společností ještě automaticky neznamená, že bude podáno šest projektů. Může se stát, že někdo jej  nakonec neodevzdá, ale i přesto věřím , že bude co hodnotit,“ dodává náměstek Thoma s upřesněním , že  tři z uchazečů mají sídlo v Českých Budějovicích, dva v Praze a jeden v Teplicích.