O čem hlasují zastupitelé? Podívejte se

Nahlédnout do materiálů projednávaných zastupiteli města může jednoduše a pohodlně každý občan - přes internet. Od prosincového zasedání  zastupitelstva jsou totiž materiály zveřejňovány na webových stránkách města, konkrétně zde. Nejbližší zasedání zastupitelstva se koná ve čtvrtek 6. března.

„Je to nová služba občanům. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, nic na nich netajíme. Nicméně ze zveřejňovaného programu nemusí každému být zcela jasné, co konkrétně budou zastupitelé projednávat. Nyní si mohou lidé pohodlně vše zjistit a pokud se jich nějaký bod osobně dotýká, nic jim nebrání navštívit zasedání zastupitelstva, kde se mohou – již vybaveni patřičnými informacemi – přihlásit do diskuse a zastupitelům sdělit své připomínky. Chceme, aby občané města měli co největší přehled o tom, co se ve městě děje, protože, jak často zjišťujeme, největší rozpory a nevoli občanů vyvolávají především ta rozhodnutí, o nichž příliš nevědí a nemají k nim dostatek informací. Mohou pak mít pocit, že se rozhoduje o nich bez nich. To chceme změnit,“ uvedl primátor Juraj Thoma.

Samotný průběh zasedání je navíc také možné pohodlně sledovat prostřednictvím přímého on-line přenosu. Stačí mít počítač s internetovým připojením a v době zasedání si vybrat na této stránce z varianty zvukový záznam nebo zvuk s obrazem. Kromě toho si občané mohou ve statistikách zkontrolovat, jak jejich zastupitelé hlasovali při dřívějších zasedání a zda se zastupitelstva vůbec zúčastnili.

Začít zveřejňovat materiály do zastupitelstva nebylo jednoduché kvůli administrativním a technickým překážkám, které se však podařilo překonat. „Jednotlivé materiály totiž připravují různé odbory magistrátu a nebylo jednoduché je soustředit a sjednotit pro zveřejnění na internetu. Zejména jsme museli vyřešit dostatečnou ochranu osobních údajů v materiálech. Nicméně se nám to povedlo,“ poznamenal primátor.

Při zveřejňování materiálů musí město dbát především zákona na ochranu osobních údajů, proto jsou některé materiály oproti těm, jež obdrží do vlastních rukou zastupitelé, okleštěné právě o citlivé údaje – nelze zveřejnit např. rodná čísla, adresy a u fyzických osob ani jména.

Materiály pro jednání radních město zveřejňovat nebude - ani nemůže, protože jednání rady je ze zákona neveřejné.