O doklady nebude možné požádat, vyzvednout hotové občané mohou

Podle sdělení matričního úřadu nebude možné v pátek 29. června 2018 po celý den podávat žádosti o udělení řidičského oprávnění, o vydání řidičského průkazu a o vydání průkazu profesní způsobilosti.

Důvodem je celorepublikový přechod na nový systém pořizování podle novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, která nabývá účinnosti dne 1.července 2018. Zmíněná novelizace s sebou přináší změny zejména v částečném rozvolnění místní příslušnosti na úseku agendy řidičů a dále v digitalizaci fotografií a podpisů. Z těchto důvodů požádalo Ministerstvo dopravy ČR obce, aby přechodně uzavřely přepážková pracoviště.

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 6. 6. 2018.