O odboru - Majetkový odbor

Kde nás najdete

Odbor majetkový
budova historické radnice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Vedoucí odboru
2. patro - kancelář číslo 232a

sekretariát
2. patro - kancelář číslo 232

Oddělení dispozice s nemovitostmi
2. patro - kancelář číslo 235, 236

Oddělení evidence nemovitostí
2. patro - kancelář číslo 233

Struktura odboru

Vedoucí odboru
JUDr. Luďka Starková

Sekretariát odboru
Šárka Talířová

Oddělení dispozice s nemovitostmi

Vedoucí oddělení
Eva Vachová

Oddělení evidence nemovitostí
Vedoucí oddělení
Stanislava Schönbauerová

Schema organizační struktury (PDF)

Vedoucí odboru

JUDr. Luďka Starková
tel: 386 802 401
e-mail: starkoval@c-budejovice.cz

Sekretariát vedoucího odboru

Šárka Talířová
sekretariát, ekonomka
tel: 386 802 402
e-mail: talirovas@c-budejovice.cz

Vedoucí oddělení

Vedoucí oddělení dispozice s nemovitostmi

Eva Vachová
tel: 386 802 409
e-mail: vachovaE@c-budejovice.cz

Kompetence jednotlivých referentů je rozdělena podle příslušných katastrálních území, v nichž se pozemky nacházejí.

HEČKOVÁ Petra -                        k.ú. České Budějovice 6, Haklovy Dvory

                                                 tel. 386 802 408, e-mail: heckovaP@c-budejovice.cz

VACHOVÁ Eva -                          k.ú. České Budějovice 1, 7, část 2 - sídl. Vltava, Stromovka

                                                 tel. 386 802 409, e-mail: vachovaE@c-budejovice.cz

BÜRGEROVÁ Martina, DiS. -         k.ú. České Budějovice 3, Haklovy Dvory, České Vrbné

                                                 tel. 386 802 410, e-mail: burgerovam@c-budejovice.cz

KŘEŠNIČKOVÁ Kateřina -             k.ú. České Budějovice 4, Třebotovice, Kaliště a ostatní obce mimo ČB

                                                  tel. 386 802 407, e-mail: kresnickovak@c-budejovice.cz

Vedoucí oddělení evidence nemovitostí

Stanislava Schönbauerová, zástupce VO
tel: 386 802 403
e-mail: schonbaus@c-budejovice.cz

 

Kompetence jednotlivých referentů je rozdělena podle příslušných katastrálních území, v nichž se pozemky a objekty bez ohledu na katastrální území města.

SCHÖNBAUEROVÁ Stanislava - k.ú. České Budějovice 2 - sídl. Máj, Šumava, Čtyři Dvory

DRDÁKOVÁ Stanislava -              k.ú. České Budějovice 5

                                             tel. 386 802 404, e-mail: drdakovas@c-budejovice.cz

Činnost odboru

I. Evidence nemovitého majetku města (ENM)

Správa aplikace ENM.
Určení nemovitého majetku města - soulad katastrální, městské majetkové a účetní evidence.
Záznamy o úbytku a přírůstku majetku města v ENM a jeho formách.
Stanovení ceny nemovitého majetku.
Archivace cenové dokumentace.
Určování a archivace změny ceny.
Doplnění nabývacích titulů.
Zápis majetku do katastru nemovitostí.                                                                                                                                                                                                             Změny kultur v KN - uvedení do souladu fyzického stavu nemovitého majetku.                                                                                                                                         Změny údajů v KN (pojmenování ulic, zápisy staveb, dělení pozemků)
Měsíční inventury o pohybu majetku.
Roční inventura.
 

II. Registr katastru nemovitostí - RKN

Správa aplikace RKN.
Zajišťování měsíční aktualizace písemných i grafických dat.
Součinnost s Katastrálním úřadem při vyhlašování obnovených opetrátů.

III. Oddělení dispozice s nemovitostmi

Evidence a vyřizování žádostí o dispozice (prodej, pronájem, směnu, odkoupení, věcná břemena...) s pozemky v majetku Statutárního města České Budějovice

IV. Oddělení evidence nemovitostí

Evidence a vyřizování žádostí o prodej obytných domů.
Evidence a vyřizování žádostí o dispozice s objekty v majetku Statutárního města České Budějovice.

Činnost oddělení

I. Oddělení dispozice s nemovitostmi

- zveřejňování záměru města převést nemovitý majetek nebo pronajmout nemovitý majetek po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech města na úřední desce
- realizace výběrových řízení na prodej (pronájem) majetku města v souladu se zásadami stanovenými orgány města
- zpracování podkladů materiálů pro jednání rady města a zastupitelstva města
- zajištění vypracování příslušných smluv týkajících se jednotlivých dispozic

II. Oddělení evidence nemovitostí

- zveřejňování záměru prodejů
- vypořádání spoluvlastnických podílů
- vypořádání staveb bez čp.
- nabývání staveb do majetku města (komunikace, infrastruktura...)
- zveřejňování záměrů města převést nebo pronajmout nemovitý majetek po dobu nejméně 15dnů před projednáním v orgánech města na úřední desce
- realizace výběrových řízení na prodej (pronájem) majetku města v souladu se zásadami stanovenými orgány města
- zpracování podkladových materiálů pro jednání rady města a zastupitelstva města
- zajištění vypracování příslušných smluv týkajících se jednotlivých dispozic

 

Zákony dle kterých funguje odbor

zákon č. 128/2002 Sb., o obcích
zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
zákon č. 89/2012 Občanský zákoník
Cenové předpisy