O odboru - Matriční úřad

Kde nás najdete

MATRIČNÍ ÚŘAD

budova historické radnice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92  České Budějovice

Vedoucí odboru MAU
1. patro - kancelář č. 109

Oddělení matrik

1. patro - kancelář č. 109 - 111, 136
přízemí - přepážka č. 8, 9 a 10

Oddělení EO, OP, CD a ŘP

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice

přízemí - přepážka č. 11 a 12 - ohlašovna trvalého pobytu
přízemí - přepážka č. 13 a 14 - rušení trvalého pobytu

Jeronýmova 1, České Budějovice

přízemí - kancelář č. 116 a 117 - pracoviště cestovních dokladů
přízemí - kancelář č. 119 - výdej OP a příjem žádostí o OP 
přízemí - kancelář č. 113 a 121 - úsek správního řízení ŘP
1. patro - kancelář č. 211 - 216 - pracoviště evidence obyvatel a občanských průkazů
1. patro - kancelář č. 217 - 219 - pracoviště řidičských průkazů

Struktura odboru

Vedoucí odboru

Andrea Kašparová, pověřená vedením odboru

Oddělení matrik

Vedoucí oddělení matrik

Andrea Kašparová

Oddělení EO, OP, CD a ŘP

Vedoucí oddělení EO, OP, CD a ŘP

Jana Kusová

Schema organizační struktury (PDF)

Vedoucí odboru

Andrea Kašparová, pověřená vedením odboru

tel: 386 802 117

e-mail: kasparovaa@c-budejovice.cz

Vedoucí oddělení

Vedoucí oddělení matrik

Andrea Kašparová

tel: 386 802 117

e-mail: kasparovaa@c-budejovice.cz

Vedoucí oddělení EO, OP, CD a ŘP

Jana Kusová

tel: 386 805 137

e-mail: kusovaj@c-budejovice.cz

Činnost odboru

Matriční úřad zajišťuje výkon státní správy na úseku matriky narození, manželství, partnerství a úmrtí; vydávání duplikátů matričních dokladů; ověřování listin; žádosti o výpis z rejstříku trestů; změny jména a příjmení; agendu evidence obyvatel včetně změn a rušení trvalých pobytů; agendu občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů.

Činnost oddělení

I. Oddělení matrik

1. Zajišťuje komplexní agendu narození

2. Zajišťuje komplexní agendu manželství

3. Zajišťuje komplexní agendu partnerství

4. Zajišťuje komplexní agendu úmrtí

5. Zajišťuje ověřování kopií listin a podpisů na listinách

6. Zajišťuje žádosti o výpis z rejstříku trestů

7. Zajišťuje správní řízení ve věci změn jména a příjmení

8. Zajišťuje potvrzení o žití pro použití v cizině

9. Zajišťuje zápisy matričních událostí nastalých v cizině do zvláštní matriky

II. Oddělení  EO, OP, CD a ŘP

1. Zajišťuje evidenci obyvatel pro správní obvod Mm České Budějovice

2. Zajišťuje změny trvalého pobytu

3. Zajišťuje rušení trvalého pobytu

4. Zajišťuje komplexní agendu občanských průkazů

5. Zajišťuje komplexní agendu cestovních dokladů

6. Zajišťuje komplexní agendu řidičských průkazů

7. Zajišťuje správní řízení na úseku odebrání a vrácení řidičských průkazů

Zákony dle kterých funguje odbor

zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů

zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky

zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 411/2005 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Důležité informace odboru

Úřední hodiny

Oddělení matrik:

PO a ST 8.00 - 17.00 hod.

PÁ 8.00 - 11.30 hod.

ověřování listin

přízemí, přepážky č. 8 - 10 - pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod., úterý, čtvrtek, pátek 8.00 - 14.00 hod.

1. patro, č. dv. 109 - 111, 136 - pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod., pátek 8.00 - 11.30 hod.

žádosti o výpis z rejstříku trestů

přízemí, přepážky č. 8 - 10 - pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod., úterý, čtvrtek a pátek 8.00 - 14.00 hod.

Oddělení EO, OP, CD a ŘP

ohlašovna TP a rušení TP (nám. Přemysla Otakara II.):

PO a ST 8.00 - 17.00 hod.

ÚT a ČT 8.00 - 14.00 hod.

PÁ 8.00 - 11.30 hod.

EO, OP, CD a ŘP (Jeronýmova 1):

PO a ST 8.00 - 18.00 hod.

ÚT a ČT 8.00 - 14.00 hod.

PÁ 8.00 - 11.30 hod.

Stránka byla upravena 9. 12. 2019.