O odboru - Obecní živnostenský úřad

Kde nás najdete

Magistrát města České Budějovice

Obecní živnostenský úřad

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92  České Budějovice

(vchod č. 3 - 1. patro)

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Vedoucí odboru

Zdeňka Jeřábková

kanc. číslo 132

telefon 386 802 701, 602 466 520

fax 386 802 750

e-mail: jerabkovaz@c-budejovice.cz

Sekretariát vedoucího odboru

Mgr. Tereza Svobodová

kanc. číslo 131

telefon 386 802 702

e-mail: SvobodovaT@c-budejovice.cz

Vedoucí oddělení

Oddělení registrace živností

Zdeňka Zacharová

kanc. číslo 133a

telefon 386 802 703

e-mail: zacharovaz@c-budejovice.cz

Oddělení správní a kontrolní

Ing. Dana Bernardová

kanc. číslo 154

telefon 386 802 709

e-mail: bernardovad@c-budejovice.cz

Činnost odboru

 • výkon činností v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, týkající se živnosti ohlašovací volné, živností ohlašovacích řemeslných, vázaných, živností koncesovaných
 • provozování živnostenského rejstříku
 • provádění živnostenské kontroly a ukládání správních trestů za porušení povinností podle živnostenského zákona v oblasti živnosti ohlašovací volné, živností ohlašovacích řemeslných, vázaných, živností koncesovaných
 • zabezpečení dozorové činnosti nad dodržováním povinností, stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů
 • zabezpečení dozorové činnosti podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • dotčený orgán státní správy v územním a stavebním řízení, týká-li se toto stavební řízení  živnosti ohlašovací volné, živností ohlašovacích řemeslných, vázaných, živností koncesovaných
 • zajišťování poskytování informací žadatelům (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  k informacím)
 • poradenská činnost v oblasti živnostenského podnikání
 • spolupráce s orgány státní správy
 • provoz Centrálního registračního místa (CRM) - možnost provedení daňové registrace, oznámení vůči orgánům České správy sociálního zabezpečení, úřadům práce a příslušným zdravotním pojišťovnám
 • provoz Jednotného kontaktního místa (JKM) - podávání informací týkajících se poskytování služeb na vnitřním trhu EU, předávání žádostí o oprávnění k poskytování služby podané na základě jiného právního předpisu, správnímu orgánu věcně příslušnému rozhodovat o žádosti

Obce v územním obvodu Obecního živnostenského úřadu České Budějovice:

Adamov, Borek, Borovnice, Boršov nad Vltavou, Bošilec, Břehov, Branišov, Březí,  Bukovec, Branišovice, Čakov, Čakovec, Čejkovice, Černý Dub, České Budějovice, Dasný, Dívčice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Doubravice, Doudleby, Drahotěšice, Dříteň, Dubičné, Dubné, Dynín, Dobřejovice, Dobčice, Dolní Stropnice, Dolní Vesce, Dehtáře, Holubovská Bašta, Habří, Heřmaň, Hlavatce, Hlincova Hora, Hluboká nad Vltavou, Homole, Holašovice, Hosín, Hojná Nová Ves, Hradce, Hrdějovice, Hůry, Hůrka, Hlinsko, Hvozdec,  Horní Vesce, Chotýčany, Jamné, Jaronice, Jankov, Jivno, Jelmo, Kroclov, Křenovice, Kamenný Újezd, Kosov, Krasejovka, Komařice, Kladiny, Kaliště u Lipí, Kvítkovice, Koroseky, Ledenice, Lhota, Libnič, Libín, Lipí, Lišov, Litvínovice, Lahuť, Lékařova Lhota, Lomec, Lipanovice, Milíkovice, Mokré, Mazelov, Mokrý Lom, Malé Chrášťany, Mydlovary, Nákří, Nedabyle, Neplachov, Nová Ves, Olešník, Opatovice, Opalice, Poříčí, Pašínovice, Pištín, Polžov, Planá, Plav, Pohůrka, Plástovice, Radostice, Rančice, Radošovice, Roudné, Rudolfov, Římov, Řevnovice, Straňany, Sedlo, Stradov, Sedlec, Srubec, Staré Hodějovice, Strážkovice, Strýčice, Střížov, Slavče, Šindlovy Dvory, Ševětín, Štěpánovice, Úsilné, Vlhavy, Včelná, Vidov, Vitín, Vlkov, Vrábče, Vráto, Třebín, Tupesy, Zahorčice, Záboří, Zaháji, Závraty, Zliv, Zvíkov, Záhoř, Žabovřesky.

Činnost oddělení

Oddělení registrace živností

Oddělení správní a kontrolní

 

Zákony dle kterých funguje odbor

právní předpisy související se živnostenským podnikáním najdete zde

Kdo je oprávněn jednat před živnostenským úřadem :

1.  U fyzických osob – žadatel osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci

2.  U právnických osob – osoba oprávněná jednat  (jednatel, představenstvo, prokura, apod.), případně  zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.

Generální plná moc musí být s úředně ověřeným podpisem. 

Plná moc může být rovněž udělena ústně do protokolu.

Důležité informace odboru

Municipal Trade Licence Office (65,5 kB)

Gemeindegewerbeamt (65,5 kB)