O odboru - Odbor informačních a komunikačních technologií

Kde nás najdete

Odbor informačních a komunikačních technologií

budova historické radnice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Vedoucí odboru OICT: 1. patro, kancelář 134a

Sekretariát: 1. patro, kancelář 134

Oddělení rozvoje informačního systému: 1.patro, kancelář 135

Oddělení správy informačního systému: 3.patro, kanceláře 301 a 302

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Vedoucí odboru

Mgr. David Kříž
tel: 386 802 601
e-mail: krizd@c-budejovice.cz
1. patro, kancelář 134a

Sekretariát vedoucího odboru

Magdalena Černá
sekretariát, ekonomka, evidence majetku
tel: 386 802 603
e-mail: cernama@c-budejovice.cz
1. patro, kancelář 134

Simona Dvořáková
ekonomka, evidence majetku
tel: 386 802 608
e-mail: dvorakovas@c-budejovice.cz
1. patro, kancelář 134

Vedoucí oddělení

Oddělení rozvoje informačního systému
Ing. Václav Strouhal
tel: 386 802 607
email: strouhalv@c-budejovice.cz
1.patro, kancelář 135

Oddělení správy informačního systému, zástupce vedoucího odboru
Ing. Václav Binder
tel: 386 802 606
e-mail: binderv@c-budejovice.cz
3.patro, kanceláře 301 a 302

Činnost odboru

Odbor informačních a komunikačních technologí zajišťuje rozvoj a plynulý provoz (správu) magistrátu města v oblasti výpočetní techniky, informačních systémů a technologií, neboli ICT.

Činnost oddělení

Oddělení rozvoje informačního systému
- zajišťuje a zpracovává koncepci a rozvoj informačního systému a informačních technologií (IS/IT) magistrátu města
- připravuje implementaci jednotlivých komponent informačního systému města
- zajišťuje systémovou integraci informačního systému magistrátu města
- zajišťuje a spolupracuje při tvorbě geografického informačního systému města České Budějovice (GIS)
- zajišťuje údržbu a aktualizaci Digitální technické mapy města České Budějovice (DTMM)

Oddělení správy informačního systému
- zajišťuje provoz kompletního informačního systému provozovaného na magistrátu města, tj. provádí instalace, reinstalace, nastavení, odstraňování chyb systémů a aplikací na serverech a stanicích, včetně údržby periferních zařízení jako tiskárny, scannery a podobně
- zajišťuje podporu uživatelů informačního systému – poskytuje helpdesk po telefonu i osobně a provádí základní poučení uživatelů pro používání výpočetní techniky
- vede evidenci veškeré výpočetní techniky z hlediska jejich dislokace a technických parametrů (nikoliv účetně) včetně programového vybavení a oprávnění k užívání (licencí)
- spravuje webový server města, to znamená monitoruje jeho provoz, ve spolupráci s dodavatelem provádí inovace, doplňuje a upravuje  obsah některých webových stránek
- spolupracuje s dodavateli HW i SW při instalacích, reinstalacích a odstraňování poruch provozovaných informačních technologií

Důležité informace odboru

Webové stránky města:

http://www.c-budejovice.cz

Dotazy, náměty, správa:
Ing. Václav Binder (binderv@c-budejovice.cz)
Ing. Josef Šmejkal (smejkalj@c-budejovice.cz)

Webové mapy města

http://cbgis.c-budejovice.cz/

Dotazy, náměty, správa:
Ing. Václav Binder (binderv@c-budejovice.cz
Mgr. David Kříž (krizd@c-budejovice.cz)

Geografický informační systém (GIS)

Správa:
Robert Šimek (simekr@c-budejovice.cz)

Digitální technická mapa města (DTMM)

Ing. Jan Reitmajer (reitmajerj@c-budejovice.cz)