O odboru - Odbor ochrany životního prostředí

Kde nás najdete

Magistrát města České Budějovice
náměstí Přemysla Otakara II. 1/1  (vchod č. 3, 3. patro)
370 92 České Budějovice

Záleží nám na tom, abychom s vámi mohli v klidu projednat vaše požadavky, dotazy i problémy. Nevyhnutelnou součástí naší práce při ochraně životního prostředí je také časté terénní šetření, které musíme následně zpracovat do správních spisů.

Abychom se vám mohli plně věnovat, vypravte se k nám prosím pouze v následujících úředních hodinách. Děkujeme.

Telefonní seznam celého odboru

Struktura odboru

Schéma organizační struktury (PDF)

Vedoucí odboru

Ing. Svatopluk Mika

Číslo dveří: 322
Telefon: 386 801 101
E-mail: MikaS@c-budejovice.cz

Sekretariát vedoucího odboru

Marcela Fučíková

Číslo dveří: 322
Telefon: 386 801 102
E-mail: FucikovaM@c-budejovice.cz

Vedoucí oddělení

 

Přijmení, jméno, titul

č. dveří tel. linka

email

 

ODDĚLENÍ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

Ing. Kyrian Radek

327 386 801 105

Kyrianr@c-budejovice.cz

ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Ing. Snížková Jaroslava
zástupce vedoucího odboru

 

351

386 801 110

Snizkovaj@c-budejovice.cz

ODDĚLENÍ OCHRANY LESA A ZPF

Ing. Maršík Jaroslav, DiS.

353 386 801 119

Marsikj@c-budejovice.cz

       

ODDĚLENÍ OCHRANY OVZDUŠÍ A ODPADŮ

Ing. Růžičková Martina 325 386 801 114

Ruzickovam@c-budejovice.cz

 

Činnost odboru

Náplň podléhající přímo pod vedoucího odboru

 • Zpřístupňování a poskytování informací o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů veřejnosti
 • Zajištění výkonu státní správy jako dotčený orgán při správních řízeních
 • Řešení stížností na porušování zákonů z oblasti životního prostředí
 • Posuzování staveb z hlediska životního prostředí (záměry, projektové dokumentace) – státní správa
 • Projednávání přestupků a ukládání sankcí v rozsahu své působnosti podle zákona č. 200/1999 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Stanoviska k záměrům činností z hlediska životního prostředí – státní správa
 • Ekonomika odboru
 • Administrativa odboru

Činnost oddělení

·  Oddělení ochrany přírody a krajiny zde (47,1 kB)

·  Oddělení ochrany lesa a ZPF  zde (61,4 kB)

·  Oddělení vodního hospodářství zde (117,3 kB)

. Oddělení ochrany ovzduší a odpadů zde (doc) (25 kB)

Zákony dle kterých funguje odbor

Důležité informace odboru

 • Registrace zemědělských podnikatelů - vydávání osvědčení pro občany ČR a občany EU na oddělení ochrany ovzduší a odpadů
 • Povolování svodů hospodářských zvířat a příjem oznámení o konání veřejných vystoupení zvířat
 • Formuláře odboru ke stažení naleznete mezi formuláři magistrátu formulare
 • Informace o stanovených záplavových územích významných vodních toků (Malše, Vltava a Dobrovodský potok) jsou k nahlédnutí u správce těchto vodních toků (Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, České Budějovice), dále na Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje (ul. B. Němcové, České Budějovice) a na Oddělení vodního hospodářství zdejšího odboru.
Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 19. 10. 2020.