O odboru - Odbor vnitřních věcí

Kde nás najdete

Odbor vnitřních věcí

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92  České Budějovice

Struktura odboru

Vedoucí odboru

Ing. Michal Voleník

Sekretariát odboru

Dagmar Topičová

Schema organizační struktury (PDF)

Vedoucí odboru

Ing. Michal Voleník

tel: 386 801 801

e-mail: volenikm@c-budejovice.cz

Sekretariát vedoucího odboru

Dagmar Topičová

tel: 386 801 802

e-mail: topicovad@c-budejovice.cz

Činnost odboru

Odbor vnitřních věcí zajišťuje podmínky chodu magistrátu města, tj. budov a jejich vybavení,  zásobování, telekomunikace, podatelnu, dopravu a centrum ochrany zvířat.

1.  komplexní operativní evidence movitého majetku magistrátu

2.  návrhy na vyřazování, případně zápůjčky movitého majetku

3.  zajišťování nákupů movitého majetku a kancelářských potřeb

4.  zajišťování a evidence provozu autodopravy

5.  zajištění závodního stravování

6.  příprava výběrových řízení pro zabezpečení správy Mm a příprava vyhlašování veřejných obchodních soutěží

7.  zajištění chodu podatelny

8. zajištění nestranné účasti při výkonu soudních a exekučních rozhodnutí

9. aktualizace telefonních seznamů a databáze telefonní ústředny

10. zajištění bezporuchového technického  chodu komplexu budov

  užívaných magistrátem města

11.  zajištění osobní dopravy, dispečink služebních jízd

12.  kompletní agenda ztrát a nálezů

13.  údržba, opravy a zhodnocování nemovitostí

14.  zajištění, reprodukce a modernizace základních prostředků užívaných Mm

15.  spolupráce při zajišťování výstav v prostorách výstavní síně v budově hist.radnice

16.  organizace pronájmů dvora, obřadní síně, výstavní síně, zasedací místnosti

17. administrativa územních komisí

18. zajišťování kulturních a společenských akcí v prostorách budovy hist.radnice

19. zajišťování úklidových prací v komplexu budov radnice

20. smluvní zajištění nezbytných služeb

21. zabezpečování technického stavu rekreačního zařízení Nová Pec

22. v podmínkách Mm zabezpečuje uplatňování zásad požární ochrany a

  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajišťuje potřebnou dokumentaci

23. kopírování pro potřeby magistrátu a pro občany za úplatu v případě magistrátem vyžádaných kopií

Centrum pro ochranu zvířat

 1. Program ochrany zvířat

1.1. Program péče o psy

Na území města je program ochrany zvířat (psů) uskutečňován prostřednictvím zaměstnanců města a provozovatelem útulku Jihočeskou univerzitou České Budějovice, veterinární správy, popř. orgánů státní správy

1.2. Program péče o kočky

Tento program je uskutečňován prostřednictvím útulku pro kočky v městské části Zavadilka pracovníky magistrátu města, veterinární správy, popř. orgánů státní správy

 2.   Péče o volně žijící zvířata

Tato činnost se soustřeďuje na péči o zvířata, především v zimních měsících v době jejich strádání. Je zaměřena zejména na péči o labutě na obou řekách (Malši, Vltavě) v rámci územního plánu města. Tato ochrana se plně vztahuje i na ostatní zvířata nelézající se na území města

  K další činnosti péče o zvířata patří odstranění kadaverů, v případě potřeby i pitvy či utracení, ale též ošetření zvířete a předání jeho majiteli

Důležité informace odboru

Ztráty a nálezy

Dagmar Topičová

tel: 386 801 802

e-mail: topicovad@c-budejovice.cz

Centrum pro ochranu zvířat

Útulek pro kočky:

Provozovatel - MM ČB

Petra Kadlecová

Tel.: 727 821 856

Zavadilka, Č. Budějovice

Útulek pro psy:

Provozovatel - Jihočeská univerzita

Ing. Jana Karlíčková

Tel.: 721 351 227

Studentská 13, Č. Budějovice