O osudu přebytku peněz rozhodnou zastupitelé

Po roce se v zastupitelstvu města 28. dubna 2005 opět budeme zabývat závěrečným účtem města a také rozdělováním  toho, co nám z loňska zbylo v kasičce. A není toho málo. Do již naplánovaných a rozpočtovaných akcí přibude celá řada novinek. Pomůže nám to například vyřešit naráz a téměř beze zbytku nedostatky ve vybavení všech kuchyní našich škol a školek, kam pořídíme gastrotechnologie za 10 miliónů korun. Budeme chtít kompletně rekonstruovat nevyhovující vířivku na plaveckém stadiónu a opět o kousek dopředu posunout téma chlazení na stadiónu zimním. Chceme pustit startovací sumu peněz i do zásadních oprav Domu umění na náměstí Přemysla Otakara II., rádi bychom upravili okolí katedrály, opravili byty na Máji a několik dalších objektů, dofinancovali cyklostezku podél Vltavy. Ta nejvyšší částka bude ale pravděpodobně tou nejvíce diskutovanou, mám na mysli rekonstrukci a dostavbu fotbalového stadionu, kdy budeme požadovat  dalších 35 miliónů korun. Stadión si je díky smlouvě s firmou E.ON na sebe v průběhu dalších let vydělá, ale diskuze bude i tak jistě bouřlivá. Doufejme, že bude díky jasné a konkrétní podobě návrhu a stavu projektu a akce také korektní.

Zpráva o stavu financí bude celkově potěšitelná. České Budějovice hospodaří s rozmyslem a možná i trochu konzervativně. V době tak zvláštní jako je tato je to ale určitě dobře. Máme z čeho dávat tam, kde je to potřeba. Směr, kterým jdeme je asi vidět nejlépe z celkového letošního objemu investic do školství , ale také z čísel souhrnných. Kapitálové investice dosáhnou v letošním roce úctyhodných 566ti miliónů a z toho investice stavební potěšitelných 433 miliónů. V průběhu roku se po zapojení dotačních titulů můžeme dočkat ještě dalšího navýšení. Řekl bych, že je to pro město docela dobrá zpráva.