O podobě Háječku rozhodne architektonická soutěž

Park Háječek - situace řešeného územíRada města usnesením číslo 1176/2012 ze dne 18. července 2012 jednohlasně schválila záměr vypsání jednokolové ideové architektonické soutěže s pracovním názvem "Letní kino Háječek". V širších souvislostech bude řešen celý park.

Cílem soutěže je oživit a kultivovat areál letního kina tak, aby se stal jedním z center společenského dění ve městě a prostorem pro setkávání obyvatel.

Požadavkem vedení města je víceúčelové využití objektu, které vedle promítání umožní i například pořádání koncertů či divadelních představení. Podle představy radních by účastníci soutěže ve svých návrzích měli zvážit možnost celoročního provozu areálu, navrhnout vhodnou kapacitu hlediště a zohlednit možné akustické problémy.

Vlastním zadáním architektonické soutěže se rada města bude zabývat na svém jednání 22. srpna.