O Putovní pohár Zlaté Růže 2014

Jménem pořadatelů si Vás dovoluji pozvat na 21. ročník celostátní uzlařské soutěže "O putovní pohár Zlaté růže", který se uskuteční v sobotu 5. dubna
2014 v Divadle u Kapličky (sídle Jihočeské krajské organizace Pionýra) v Českých Budějovicích.

Pozvánka

Elektronickou přihlášku zasílám v příloze a najdete ji také na webové stránce soutěže http://www.jihocesky-pionyr.cz/turbanek/ .

Tamtéž naleznete také úplná pravidla a propozice soutěže.

Termín pro zaslání přihlášky je 28. březen 2014.