O Slavii se uchází sedmatřicet zájemců

Letos město formou soutěžního dialogu a ve spolupráci s odborníky vybere společnost, která bude příští rok pracovat na projektu KD Slavie. Ten bude řešit rekonstrukci a dostavbu objektu, jeho využití, funkčnost a dlouhodobou společenskou udržitelnost.

„Dnes se konalo otevírání žádostí o účast v elektronické podobě. Žádost a účast podalo ve lhůtě celkem 37 zájemců z České republiky i z ciziny, například z Francie, Nizozemí a Itálie. Ve středu 6. listopadu 2019 hodnotící komise posoudí splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Všichni, kteří splní kvalifikační podmínky, budou vyzváni k účasti v soutěžním dialogu a k podání profesních přístupů, to znamená, že představí své vize o další podobě Slavie, “ uvedl náměstek primátora Juraj Thoma.