O tucích na konci roku

Každoročně koncem roku si sdělovací prostředky všímají, že se některá česká města po svátcích potýkají s ucpanou kanalizací a že tento problém způsobily tuky. „Většina lidí je totiž po smažení kaprů vylije přímo do odpadu, a tak na čistírnách odpadních vod musejí občas bojovat se sotva tekoucí hmotou. Lidé prokazatelně splachují do kanálů tuny tuků. Většina nákladů s jejich odstraněním není spojena jen se samotnou likvidací, ale i s poškozením kanalizačních potrubí, zejména se zrychlováním koroze a snižováním jejich životnosti. Tyto méně viditelné jevy se následně promítají do zvýšené potřeby obnovy kanalizace a podílejí se i na zvýšení výskytu havarijních oprav. Opakovaně, zvláště v období vánočních svátků, pokorně žádáme budějovické občany, aby tuky odevzdali do sběrných dvorů nebo je alespoň odložili do sběrných nádob. Zdá se, že po letech apatie začíná mysl lidí nabírat racionálnější kurz, což je dobrá zpráva pro nás všechny a sluší se těm, kteří jsou ohleduplní, poděkovat,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec.

Rozmístění nádob na sběr potravinářských olejů

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 19. 12. 2019.