O voličský průkaz požádalo 1180 občanů

Zájem o parlamentní volby je nebývalý. O voličský průkaz požádalo do včerejší šestnácté hodiny, což byl poslední možný termín, celkem 1180 občanů.

"V roce 2006 chtělo voličský průkaz k volbám do poslanecké sněmovny pouze 206 občanů, takže se dá mluvit o více než pětinásobném zvýšení," poznamenal pověřený tajemník Václav Suchopár. Upozornil, že si lidé mohou vyzvednout průkaz kdykoliv v úředních hodinách, ale i po dobu konání voleb (pátek 14.00 - 22.00 hodin, sobota 8.00 - 14.00 hodin) na ohlašovně pobytu v budově radnice na náměstí Přemysla Otakara II.

Volit se bude také ve vazební věznici v nemocnici. "O zapsání do zvláštního seznamu voličů požádalo v nemocnici 174 lidí , ve vazební věznici 107 lidí a ozvalo se nám také zatím 50 občanů, kteří chtějí volit prostřednictvím přenosné urny. Podle zkušeností ale jejich počet pravděpodobně vzroste. Svůj požadavek totiž mohou uplatnit na číslech 386 805 020 nebo 386 805 024 po celou dobu konání voleb," dodává Václav Suchopár.