O výskytu uhynulých ptáků je třeba informovat veterinární odborníky

V minulém týdnu se  primátor Miroslav Tetter  dopisem obrátil na pracovníky Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj a žádal  o aktuální a relevantní informace týkající se ptačí chřipky. Znáte odpovědi na Vámi zaslané dotazy?

„Ano, podle vyjádření ředitele Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj Františka Kouby, sběr a následné vyšetření volně žijících uhynulých ptáků zajišťují na celém území kraje výhradně veterinární inspektoři, kteří jsou vybaveni ochrannými prostředky. Pokud by došlo k vyššímu výskytu úhynu ptáků v dané lokalitě, pak jejich svoz a likvidaci  zajišťuje asanační podnik.

Zásady při sběru uhynulých volně žijících ptáků jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Státní veterinární správy ČR ( www.svscr.cz ).V případě nálezu uhynulého ptactva je třeba kontaktovat Krajskou veterinární správu a její místně příslušné inspektoráty.Věřím, že lidé budou postupovat podle rad odborníků a nikdo nebude zbytečně hazardovat se svým zdravím například tím, že by na mrtvá zvířata sahal, a nebo se je snažil odstranit vlastníma rukama,“ říká primátor Miroslav Tetter.

V poslední době se obyvatelé Českých Budějovic velmi často obracejí na magistrát s dotazem či prosbou o eliminaci populace holubů. Jak poznamenala náměstkyně primátora Ivana Popelová, je povinností majitelů objektů, aby je zabezpečili před možností usedání a zhnízdění. Pracovníci Správy domů,s.r.o. provedli  kontrolu všech objektů v majetku města už v loňském listopadu a neobjevili žádné závady. „Vyhlášku o zákazu krmení ptactva, které se někteří občané dovolávají, vydat nemůžeme, protože by byla nad rámec zákona, což je nepřípustné. Je třeba si uvědomit, že ptáci jsou chráněni a že jejich likvidace je problematická a může být provedena pouze na pokyn veterinárních odborníků,“dodává náměstkyně Ivana Popelová.