Občané mohou posílat návrhy na udělení Ceny města za rok 2016 do konce května

Cenu města za významný a mimořádný počin udělují zastupitelé na návrh městské rady.

"Návrhy kandidátů mohou občané posílat odboru kanceláře primátora do 31. května 2017. Jedinou podmínkou pro návrh je, že mimořádné dílo či výkon anebo počin, se stal v předchozím roce, tj. v roce 2016. Cena se předává laureátovi při slavnostním setkání a představuje ji pamětní list, zápis do pamětní knihy města a finanční odměna. Získat jí může jednotlivec i kolektiv. Návrh na udělení musí obsahovat jméno a adresu navrhovaného kandidáta, zdůvodnění a jméno a adresu navrhovatele,“ říká primátor Jiří Svoboda.

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/stranky/cena-mesta-ceske-budejovice.aspx