Obecné informace k IPRÚ a IPRM

IPRÚ

U projektů zařazených do IPRÚ se předpokládá následné předložení žádosti o dotaci formou integrovaného, nebo individuálního projektu v rámci konkrétního Operačního programu:

Integrovaný regionální operační program

Operační program Doprava

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Technická pomoc

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Zaměstnanost

Operační program Životní prostředí

IPRM

 

Organizační zajištění

/ Řídící výbor, pracovní skupiny, kontakty / Více

Zásady, obecné infomace

/ Pravidla ROP / Více

Harmonogramy IPRM

/ celkové harmonogramy IPRM Levý břeh Vltavy a Tématický IPRM a časový harmonogram IPRM Máj / Více