Obnova rybníků Dubenský a Návesný

Obnova Dubenského rybníka je dokončena. Částku přesahující jeden milion korun si vyžádala výměna výpustního zařízení, které bylo v havarijním stavu. "Nová výpusť umožní nastavit libovolnou hladinu vody, což je výhodné zejména při očekávání povodňových přítoků a samozřejmě se výrazně zlepšily i odtokové poměry," poznamenal primátor Juraj Thoma s tím, že částkou 477 tisíc korun přispěla na obnovu krajská dotace. 

Rybník je ve správě společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice. "Od roku 2001 do roku 2009 naše společnost investovala celkem 17,5 milionů korun, z toho do lesů 6,4 miliony, a to do lesních stok jako preventivní protipovodňová opatření a do lesních cest. Převážná část investic je orientována na rybníky. V důsledku povodně z roku 2002 bylo vyměněno několik výpustních zařízení včetně potrubí například v rybnících Borek, Hadlíř, Přezník a Dubenský, po jehož hrázi vede významná komunikace, která trpěla neustálými nátržemi. Vybudovány byly bezpečnostní přelivy a podařilo se odbahnit například rybníky Ryšánek a Stařeček," uvedl ředitel městské společnosti Pavel Hartman. Dále vyčíslil, že tržby za ryby z městských rybníků se ročně pohybují kolem 11 milionů korun.

"Zároveň byla zahájena revitalizaci rybníka Návesný v Branišově. Stavební práce zahrnují odstranění sedimentů ze dna rybníka, obnovení zanesené a nefunkční stoky a vybudování bezpečnostního přelivu. Předpokládaný termín dokončení prací za bezmála 7 milionů je jaro příštího roku," dodává primátor Juraj Thoma.