Obnova ulice Nerudova začne 10. června - změny v dopravě

Úplná uzavírka ulice Nerudova začne 10. června a potrvá do 15. prosince 2019. V této souvislosti dojde ke změnám. Ulice Kostelní v úseku Puklicova a Nerudova a ulice K. Weise v úseku Puklicova – Nerudova budou slepé. Dále dojde u uzavření křižovatky ulic Kostelní a Nerudova. Plánovaná rekonstrukce zahrnuje výměnu kanalizačního a vodovodního řadu včetně přípojek, veřejného osvětlení, povrchu komunikace a chodníků.

Dřívější TZ:

Během rekonstrukce ulice Nerudova v úseku Pražská třída – Jírovcova dojde k nahrazení stávajícího kanalizačního a vodovodního řadu včetně přípojek novým potrubím vyhovujících parametrů. Současně v rámci stavby budou realizovány stavební úpravy komunikace, chodníků včetně odvodnění a veřejného osvětlení. „Práce budou po etapách. V té první jde o úsek Kostelní – Jírovcova a doba realizace 160 kalendářních dnů. Následovat bude část Pražská – Kostelní, která by měla být hotova za 90 dní. Finanční náklady představují 33,5 milionů korun včetně DPH. Zahájení stavby bude 10. června 2019,“ říká náměstek primátora Petr Holický.

Odbor dopravy a silničního hospodářství v této souvislosti stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci v ulicích Nerudova, Jírovcova, K. Weise, Kostelní, Puklicova, Pražská třída

Termín: 10. 6. 2019 – 15. 12. 2019

DIO (596.53 KB)(.pdf)

Ulice bude v jednotlivých etapách úplně uzavřena pro vjezd motorových vozidel s výjimkou HZS a záchranné služby. Svoz komunálního odpadu ve stávajících svozových dnech bude zajišťovat zhotovitel stavby. Průchodnost obyvatel bude zachována po celou dobu stavby.

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 3. 6. 2019.