Obyvatelé sídliště Šumava budou mít zkrášlené náměstí

Centrální prostor českobudějovického sídliště Šumava před obchodním střediskem čekají úpravy a také opravy ploch včetně vytvoření zázemí pro možné budoucí osazení kašnou. „Tento poměrně nehostinný prostor s torzem podstavce bývalé sochy a zanedbaným parčíkem je třeba konečně upravit. Stavba bude mít po dokončení jednoznačně pozitivní přínos pro obyvatele sídliště. Součástí projektu je i výsadba zeleně a úprava parku, čímž se lokalita esteticky výrazně zatraktivní,“říká náměstkyně primátora Ivana Popelová s tím, konečná podoba počítá s centrální plochou okrouhlého obvodu, která bude vydlážděna drobnou kamennou dlažbou. Po obvodu náměstí budou vybudovány chodníky a vzniknou tady i nová parkovací stání. Projekt zahrnuje také zřízení vodovodní a kanalizační přípojky, aby se vytvořila možnost pro budoucí realizaci vodního prvku a rekonstrukci veřejného osvětlení.  „V území je velké množství stávajících podzemních sítí, takže vlastním stavebním pracem musí předcházet jejich vytyčení. Předpokládáme, že úprava plochy bude zahájena v polovině srpna a dokončena zhruba za šest týdnů. Zhotovitelem je firma STRABAG a.s. a předpokládané náklady jsou okolo čtyř milionů korun,“upřesňuje náměstkyně Ivana Popelová.