Obecní živnostenský úřad

Centrální registrační místo (CRM)

/ V rámci projektu Zjednodušení administrativních postupů (ZAP) při zahájení a v průběhu podnikání byla zřízena Centrální registrační místa (CRM), která působí při obecních živnostenských úřadem po celé ČR. / Více

Členění obecního živnostenského úřadu

/ Kontakty na pracovníky jednotlivých oddělení obecního živnostenského úřadu. / Více

Informace o kontrolní činnosti

/ Stránka obsahující informace o plánu kontrol a výsledcích kontrol za minulé roky. / Více

Jednotné kontaktní místo

/ Jednotná kontaktní místa jsou zaměřena na pomoc podnikatelům a spotřebitelům v oblasti poskytování služeb dle zák. č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů. / Více

Oddělení registrace živností

/ Činnost oddělení a kontakty na jeho pracovníky. / Více

Oddělení správní a kontrolní

/ Činnost oddělení a kontakty na jednotlivé pracovníky. / Více

Právní předpisy

/ právní předpisy / Více

Výpis ze živnostenského rejstříku

/ Jak podat žádost o výpis ze živnostenského rejstříku. / Více

Ustanovení odpovědného zástupce

/ Pokud podnikatel sám neplní zvláštní podmínky provozování živnosti řemeslné, vázané a koncesované, může živnost provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce. / Více

Ohlášení živnosti volné, řemeslné, vázané i koncesované

/ Zahájení živnostenského podnikání stačí pouze oznámit. Na jednom místě lze vyřídit i oznámení pro finanční úřad a Českou správu sociálního zabezpečení. / Více

Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

/ Provozovnou se myslí provoz živnosti mimo sídlo podnikatele. Provozovna musí být označena. / Více

Změny v provozování živnosti včetně přerušení, ukončení nebo pokračování

/ Veškeré změny se ohlašují pomocí jednoho formuláře - změnového listu. / Více

Spotřebitelský ombudsman

/ 28. říjen 2017 / S cílem napomoci zejména seniorům, poškozeným praktikami některých prodejců při tzv. předváděcích akcích, byl spuštěn nový systém „spotřebitelský ombudsman“. / Více

Upozornění pro podnikatele provozující silniční motorovou dopravu velkými vozidly

/ 28. říjen 2017 / Podnikatelé oprávnění k 1. 6. 2012 provozovat silniční dopravu velkými vozidly musí v souladu s novelou zákona požádat do 1. 6. 2013 obecní živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání. / Více

Aktuální informace pro dopravce

/ 28. říjen 2017 / Silniční zákon, dopravce / Více

Novela živnostenského zákona

/ 28. říjen 2017 / Informace o novele živnostenského zákona platné od 30. 6. 2012. / Více

Upozornění na povinnost podnikatelů vyplývající ze zákona č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon o finančním arbitrovi

/ 28. říjen 2017 / Upozornění na povinnosti podnikatelů vyplývající ze zákona č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon o finančním arbitrovi / Více

Stránky