Obecní živnostenský úřad

Kde nás najdete

nám. Přemysla Otakara II. 1/1,
budova radnice, 
vchod č. 3, 1. patro

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Zdeňka Jeřábková
vedoucí odboru
386 802 701,
602 466 520
jerabkovaz@c-budejovice.cz kancelář 132
Mgr. Tereza Svobodová
sekreteriát odboru
386 802 702 svobodovat@c-budejovice.cz kancelář 131
Zdeňka Zacharová

vedoucí oddělení registrace živností

386 802 703 zacharovaz@c-budejovice.cz kancelář 133a

Ing. Dana Bernardová
vedoucí oddělení správního a kontrolního

386 802 709 bernardovad@c-budejovice.cz kancelář 154

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Novela živnostenského zákona provedená zákonem č. 527/2020 Sb.
Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu a její výkon
Činnost oddělení a kontakty na jednotlivé pracovníky.
Kontakty na pracovníky jednotlivých oddělení obecního živnostenského úřadu.
Pokud podnikatel sám neplní zvláštní podmínky provozování živnosti řemeslné, vázané a koncesované, může živnost provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce.
Provozovnou se myslí provoz živnosti mimo sídlo podnikatele. Provozovna musí být označena.
Zahájení živnostenského podnikání stačí pouze oznámit. Na jednom místě lze vyřídit i oznámení pro finanční úřad a Českou správu sociálního zabezpečení.
Veškeré změny se ohlašují pomocí jednoho formuláře - změnového listu.
Jak podat žádost o výpis ze živnostenského rejstříku.
Stránka obsahující informace o plánu kontrol a výsledcích kontrol za minulé roky.
Doplnění k zákonu o realitním zprostředkování
Zákon o realitním zprostředkování
Jednotná kontaktní místa jsou zaměřena na pomoc podnikatelům a spotřebitelům v oblasti poskytování služeb dle zák. č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů.
Činnost oddělení a kontakty na jeho pracovníky.
Od 1. července 2010 živnostenský úřad přiděluje identifikačním čísla všem provozovnám, které podnikatel má - po písemním vyrozumění o udělení IČP musí podnikatel provozovnu viditelně označit.\n
právní předpisy

Činnost odboru

 • výkon činností v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, týkající se živnosti ohlašovací volné, živností ohlašovacích řemeslných, vázaných, živností koncesovaných
 • provozování živnostenského rejstříku
 • provádění živnostenské kontroly a ukládání správních trestů za porušení povinností podle živnostenského zákona v oblasti živnosti ohlašovací volné, živností ohlašovacích řemeslných, vázaných, živností koncesovaných
 • zabezpečení dozorové činnosti nad dodržováním povinností, stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů
 • zabezpečení dozorové činnosti podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • dotčený orgán státní správy v územním a stavebním řízení, týká-li se toto stavební řízení  živnosti ohlašovací volné, živností ohlašovacích řemeslných, vázaných, živností koncesovaných
 • zajišťování poskytování informací žadatelům (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  k informacím)
 • poradenská činnost v oblasti živnostenského podnikání
 • spolupráce s orgány státní správy
 • provoz Centrálního registračního místa (CRM) - možnost provedení daňové registrace, oznámení vůči orgánům České správy sociálního zabezpečení, úřadům práce a příslušným zdravotním pojišťovnám
 • provoz Jednotného kontaktního místa (JKM) - podávání informací týkajících se poskytování služeb na vnitřním trhu EU, předávání žádostí o oprávnění k poskytování služby podané na základě jiného právního předpisu, správnímu orgánu věcně příslušnému rozhodovat o žádosti

Obce v územním obvodu Obecního živnostenského úřadu České Budějovice:

Adamov, Borek, Borovnice, Boršov nad Vltavou, Bošilec, Břehov, Branišov, Březí,  Bukovec, Branišovice, Čakov, Čakovec, Čejkovice, Černý Dub, České Budějovice, Dasný, Dívčice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Doubravice, Doudleby, Drahotěšice, Dříteň, Dubičné, Dubné, Dynín, Dobřejovice, Dobčice, Dolní Stropnice, Dolní Vesce, Dehtáře, Holubovská Bašta, Habří, Heřmaň, Hlavatce, Hlincova Hora, Hluboká nad Vltavou, Homole, Holašovice, Hosín, Hojná Nová Ves, Hradce, Hrdějovice, Hůry, Hůrka, Hlinsko, Hvozdec,  Horní Vesce, Chotýčany, Jamné, Jaronice, Jankov, Jivno, Jelmo, Kroclov, Křenovice, Kamenný Újezd, Kosov, Krasejovka, Komařice, Kladiny, Kaliště u Lipí, Kvítkovice, Koroseky, Ledenice, Lhota, Libnič, Libín, Lipí, Lišov, Litvínovice, Lahuť, Lékařova Lhota, Lomec, Lipanovice, Milíkovice, Mokré, Mazelov, Mokrý Lom, Malé Chrášťany, Mydlovary, Nákří, Nedabyle, Neplachov, Nová Ves, Olešník, Opatovice, Opalice, Poříčí, Pašínovice, Pištín, Polžov, Planá, Plav, Pohůrka, Plástovice, Radostice, Rančice, Radošovice, Roudné, Rudolfov, Římov, Řevnovice, Straňany, Sedlo, Stradov, Sedlec, Srubec, Staré Hodějovice, Strážkovice, Strýčice, Střížov, Slavče, Šindlovy Dvory, Ševětín, Štěpánovice, Úsilné, Vlhavy, Včelná, Vidov, Vitín, Vlkov, Vrábče, Vráto, Třebín, Tupesy, Zahorčice, Záboří, Zaháji, Závraty, Zliv, Zvíkov, Záhoř, Žabovřesky.