Ocenění pro mapu Českých Budějovic

Ve dnech 23. a 24. 5. se v Písku konal 10. ročník celostátní přehlídky propagačních materiálů TOURPROPAG 2006.

Město České Budějovice bylo v této soutěži oceněno  2. místem za vydání panoramatické mapy Českých Budějovic s pěšími okruhy.

Dílo je obsahově velmi zajímavé právě tím, že mapová část je panoramatická a odpovídá skutečnosti. Barevně jsou zakresleny tři okruhy pro pěší, které seznámí návštěvníka s nejdůležitějšími památkami a místy v centru města.

Na druhé straně mapy jsou okruhy popsány česky, německy a anglicky.

Tuto novinku vydal odbor rozvoje a cestovního ruchu MM  a je k dostání na Turistickém informačním centru za 28 ,- Kč.

úvodní strana