Ochrana přírody a krajiny

Informace o ochraně přírody a krajiny na Českobudějovicku.

Informace o probíhajících opatřeních pro zvýšení druhové diverzity živočichů a rostlin.

Netopýři a jejich soužití s námi

/ Informace o netopýrech, jejich životním cyklu, sídlení v budovách a o jejich soužití s námi. / Více

Původní druhy dřevin

/ Informace o původních druzích českých dřevin v městském prostředí. / Více

Ptáci ve městě a jejich soužití s námi

/ Ptáci žijící ve městě, jejich ochrana a soužití s námi. / Více

Přírodní rezervace Vrbenské rybníky

/ Zajímavosti o přírodní rezervaci v těsném sousedství města. / Více

Zeleň ve městě a její význam

/ Význam dřevin pro zlepšení životného prostředí v intavilánech obcí a měst / Více

Památné stromy na Českobudějovicku

/ Informace o památných stromech a odkaz na stažení publikace Památné stromy na Českobudějovicku. / Více

Projekty na zvýšení druhové diverzity městské aglomerace

/ Projekty na zvýšení druhové diverzity městské aglomerace. / Více

Kácení dřevin - nová právní úprava

/ Nová právní úprava povolování kácení dřevin rostoucích mimo les - vyhláška č. 222/2014. / Více

Květnaté pásy

/ Květnaté pásy jako náhrada za letničkové a trvalkové záhony / Více

Odborný seminář - "Stále můžeme pomáhat přírodě a čerpat dotace"

/ Pozvánka na odborný seminář pořádaný Agenturou ochrany přírody a krajiny. / Více