Ochrana rorýsů a netopýrů

 

Ochrana rorýsů a netopýrů při rekonstrukcích budov:

Na sídlišti Máj se vyskytují a hnízdí chránění rorýsi a netopýři. (zákonem č.114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny a podle vyhl.č. 395/1992 Sb.) Tuto skutečnost je nutné respektovat. (neuzavírat větrací průduchy na domě a na strojovnách výtahů, zachovat štěrbinové úkryty, atd.)

V případě rekonstrukce domu v období hnízdění rorýsů (20.4.-10.8.) je nutné zažádat o výjimku z ochranných podmínek příslušný správní orgán tj. Krajský úřad Jihočeského kraje. Ten stanovuje podmínky, které určují průběh prací.

V případě, že byl v domě zjištěn výskyt netopýrů, je nutné informovat projekční firmu. Ta by pak měla podle výsledků průzkumu zapracovat odpovídající postup technického řešení do projektové dokumentace stavby. Zároveň je nutné neprodleně zažádat Správu CHKO Třeboňsko o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů a živočichů.

V průběhu přípravy projektové dokumentace konzultujte s Odborem ochrany životního prostředí.

Zdroj informací:        

 - Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2, strana 40

 - přiložená brožura: Ochrana rorýsů a netopýrů při rekonstrukcích budov

 - Odbor ochrany životního prostředí, Magistrát města České Budějovice

Rady a informace k ochraně rorýsů a netopýrů při rekonstrukcích budov:

Magistrát města České Budějovice

Odbor ochrany životního prostředí

oddělení ochrany přírody a krajiny

vedoucí oddělení: Zdeňka Němcová, tel.: 386 801 105, mob.: 606 930 801

e-mail: nemcovaz@c-budejovice.cz 

Krajský úřad Jihočeského kraje

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

www.ochranaprirody.cz