Úřední deska

Odbor kultury a cestovního ruchu - záměr pronájmu

části pozemku parc.č. 100/1 - vnitřní plocha náměstí Přemysla Otakara II.

viz příloha

Vyvěšeno: 
23.05.2023 - 10.06.2023