Odborná terminologie památkové péče

Odborná terminologie památkové péče - pojmy

obnova církevních památek - viz odkaz Církevní památky

terminologie památkové péče - viz odkaz Terminologie

postup před demolicí v památkově chráněných územích - viz odkaz Demolice