Oddělení registrace živností

Oddělení registrace živností přijímá a zpracovává:

  • ohlášení živnosti tuzemských a zahraničních - fyzických a právnických osob pro živnost volnou, živnosti řemeslné a vázané
  • žádosti o koncesi pro tuzemské a zahraniční fyzické a právnické osoby
  • oznámení  změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou  stanoveny  pro  ohlášení živnosti nebo které jsou stanoveny jako náležitosti  žádosti o koncesi
  • oznámení o zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně
  • oznámení o přerušení provozování živnosti nebo pokračování v provozování  živnosti
  • vydává rozhodnutí o zrušení živnostenských oprávnění na žádost podnikatele
  • oznámení o úmrtí podnikatele
  • podání v rámci CRM - daňová registrace, oznámení vůči orgánům České správy sociálního zabezpečení (např. zahájení samostatné výdělečné činnosti, přihlášky k důchodovému a nemocenskému pojištění), úřadům práce (vznik volného místa) a příslušným zdravotním pojišťovnám
  • vydává výpisy a potvrzení ze živnostenského rejstříku

 

Oddělení registrace živností

 

funkce  jméno, příjmení  telefon   kanc.č.  email
 vedoucí odd.  Zdeňka Zacharová  386 802 703  133a  zacharovaz@c-budejovice.cz
.  Blanka Voráčková  386 802 717  133a  VorackovaB@c-budejovice.cz
.  Mgr. Bohumila Pelechová  386 802 710  130  PelechovaB@c-budejovice.cz
.  Bc. Irena Kyselová  386 802 704  126  kyselovaI@c-budejovice.cz
   Bc. Zuzana Janoušková  386 802724  130 JanouskovaZ@c-budejovice.cz
.  Alena Böhmová  386 802 707  128  bohmovaa@c-budejovice.cz
.  Milada Vítů  386 802 718  126 VituM@c-budejovice.cz
  Magdalena Šindelářová, DiS.  386 802 706  126 SindelarovaM@c-budejovice.cz
         
 archiv  Markéta Bambulová  386 802 705  128  bambulovam@c-budejovice.cz
 živnost.rejstřík Bartošová Dagmar, DiS. 386 802 720  126 BartosovaD@c-budejovice.cz

 

Abecední rozdělení dle příjmení fyzické osoby a názvu obchodní firmy

 

Jméno

Kancelář č.

FO

PO

Vítů

126

A, B, C, Č,

A, B

Šindelářová

126

D, Ď, E, F, G

C, Č, D, E, F

Böhmová

128

K, L, M

K, L, M, N

Janoušková

128

R, Ř, S, Š

Ř, S, Š

Pelechová

130

N, O, Ö, P, Q

O, Ö, P, Q, R

Kyselová

126

H, I, J

G, H, I, J

Voráčková

133a

T, Ť, U, Ú, V, W, X, Y, Z, Ž

T, Ť, U, Ú, V, W, X, Y, Z, Ž+ číslice

       

Související odkazy

Jednotný registrační formulář vypracovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s dotčenými resorty.

Další formuláře odboru.

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 14. 9. 2021.