Oddělení správní a kontrolní

Oddělení správní a kontrolní provádí:

 • živnostenskou kontrolu podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

    - z vlastního podnětu
    - na základě návrhů jiných správních orgánů
    - na základě podnětů občanů - stížností

  Kontrola může být provedena v prostorech určených k podnikání, tj. provozovna, sídlo nebo na živnostenském úřadu.

 • ve správním  řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

    -  vydává rozhodnutí o sankčním zrušení živnostenských oprávnění, případně pozastavení provozování živnosti v případě
        porušování živnostenskoprávních předpisů, a na základě podnětů jiných správních orgánů a soudů

    -  ukládá správní tresty za porušení povinností podle živnostenského zákona a předpisů souvisejících

Oddělení správní a kontrolní

 

 funkce  jméno, příjmení  telefon  kanc. č.  e-mail

 vedoucí odd.

Ing. Dana Bernardová

386 802 709

154

bernardovad@c-budejovice.cz

.

Bc. Gabriela Vandasová

386 802 723

151a

vandasovag@c-budejovice.cz

.

Dana Janů

386 802 719

151a

janud@c-budejovice.cz

.

Mgr. Lada Hamerníková

386 802 716

153

hamernikoval@c-budejovice.cz 

.

Bc. Olga Špiková

386 802 713 150 SpikovaO@c-budejovice.cz

.

Mgr.Lenka Ošmerová Koubová

386 802 714

151b

koubova.osmerova.l@c-budejovice.cz

.

Ing. Jana Hrubá

386 802 708

153

HrubaJ@c-budejovice.cz

.

Ing. Jitka Čápová

386 802 712

151b

CapovaJ@c-budejovice.cz 

.

.

Bc. Lucie Hodná

Ing. Karel Koktavý

386 802 711

386 802 715

151b

150

HodnaL@c-budejovice.cz

KoktavyK@c-budejovice.cz

 

 

Právní předpisy:

- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 12. 7. 2021.