Odlehčovací lůžka jsou určena seniorům

V českobudějovické Tylově ulici č. 9 bude v polovině března dokončena rozsáhlá rekonstrukce bývalého stacionáře Domovinka. V tomto odloučeném pracovišti Domova pro seniory Máj budou poskytovány jak odlehčovací služby, tak i služby denního stacionáře. „Je to myslím velmi dobrá zpráva především pro ty, kteří se starají o nemohoucí rodiče nebo příbuzné a nemohou jim v případě potřeby zajistit přechodný pobyt. Odlehčovacích lůžek je ve městě žalostně málo, přitom každý z nás potřebuje někdy odcestovat, a najednou není nikdo, kdo by se o jeho blízké postaral ,“popisuje realitu náměstek primátora Rudolf Vodička. Šanci na umístění seniorů zvýší čtrnáct nových lůžek odlehčovací péče v sedmi dvoulůžkových pokojích. „Režim tady bude nepřetržitý, tedy čtyřiadvacet hodin denně po celý rok a služby bude samozřejmě zajišťovat kvalifikovaný personál. Cena za stravu, ubytování a péči se pohybuje kolem tří set korun za den,“upřesňuje ředitel Domova pro seniory Máj Pavel Janda. Zázemí v Tylově ulici najdou i klienti denního stacionáře, který bude v provozu vždy od 7.00 do 18.00 hodin a to i o víkendech a o svátcích.“Náklady na obnovu budovy přesahují částku 3,5 milionů korun, k tomu je třeba přičíst další necelé dva miliony na  pořízení nezbytného zařízení,“sumarizuje náměstek Rudolf Vodička.