Odpady

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

/ Sazba poplatku za odpad pro kalendářní rok 2022 činí 680 Kč. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu roku 2022. / Více

Rozmístění nádob na sběr potravinářských olejů

/ Zelené nádoby jsou umístěny celoročně. Rostlinné a živočišné potravinářské tuky do nich vkládejte v uzavíratelných obalech (např. PET láhve). Minerální oleje do nich nepatří! / Více

Chytře proti černým skládkám!

/ Pomozte nám bojovat proti černým skládkám pomocí svých chytrých telefonů - umožní vám to aplikace DejTip. / Více

Obyvatelům slouží nový velkoobjemový kontejner na textil

/ Svetr, který jste neměli několik let na sobě? Kabát, který vyšel z módy? Kam s nenošeným textilem, řeší mnozí z nás. Nepatří do „černé popelnice“, ale do speciálních kontejnerů. V ulicích Českých Budějovic  je jich aktuálně celkem 53. Ten nejnovější instalovala firma FCC České v ulici Na Dlouhé louce. / Více

Budějovice v polovině soutěže vedou

/ České Budějovice se v letošním dubnu zapojily, stejně jako některá ostatní statutární města v republice, do soutěže s názvem Hejbni s elektrem pro lepší život, která končí v březnu 2019. / Více

Kontejnery z parku v Dukelské stojí na vhodnějším místě

/ Nové místo je asi sto metrů od toho původního, konkrétně u zadního vchodu přilehlých školských zařízení ZŠ Dukelská a školní jídelny na Vrchlického nábřeží. / Více

Třídit odpad se vyplatí

/ V Českých Budějovicích je aktuálně rozmístěno celkem 26 190 nádob na veškerý odpad. / Více

Likvidace černých skládek stojí miliony korun, některým lidem je to jedno

/ Nejčastějšími lokalitami výskytu černých skládek jsou aglomerace velkých sídlišť i relativně málo frekventovaná různá zakoutí, například  garáže v ulicích Nádražní, Suchomelská, Papírenská, J. Plachty a U Lávky. Vyplývá to z pravidelného šetření pracovníků odboru správy veřejných statků. / Více

Odvoz tříděného odpadu od prahu domu začne v Mladém

/ Pilotní projekt sběru papíru a plastů od prahu domu začne v nové zástavbě rodinných domů v Mladém, kde je aktuálně trvale hlášeno téměř 2000 obyvatel. / Více

Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství v roce 2022

/ Postup pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství / Více

Sběrná místa separovaného odpadu

/ Sběrná místa separovaného odpadu v Českých Budějovicích. / Více

Bioodpady a malá zařízení

/ Co vlastně bioodpad je? Kde takovéto zbytky zpracovat? / Více

Stránky