Odpady

Sběrná místa separovaného odpadu

/ Sběrná místa separovaného odpadu v Českých Budějovicích. / Více

Roční hlášení původce odpadů o produkci a nakládání s odpady

/ Hlášení lze podat elektronicky (viz informace dále). Musejí ho podat původci více než 100 kg nebezpečných nebo 100 tun ostatních odpadů za rok. / Více

Bioodpady a malá zařízení

/ Co vlastně bioodpad je? Kde takovéto zbytky zpracovat? / Více

Chytře proti černým skládkám!

/ Pomozte nám bojovat proti černým skládkám pomocí svých chytrých telefonů - umožní vám to aplikace DejTip. / Více

Poplatek za odpad se nemění

/ Zastupitelstvo města rozhodlo, že se v příštím roce nezvedne výše poplatku za komunální odpad. Občané tedy v roce 2014 zaplatí 680 korun za osobu a kalendářní rok, stejně jako letos. / Více

Rozmístění nádob na sběr potravinářských olejů

/ Zelené nádoby jsou umístěny celoročně. Rostlinné a živočišné potravinářské tuky do nich vkládejte v uzavíratelných obalech (např. PET láhve). Minerální oleje do nich nepatří! / Více

IČP

/ identifikační-číslo-provozovny / Více

Stránky