Odpovědi na časté otázky k lanovému parku

Přesto, že lanový park Máj bude spíše drobnou atrakcí pro menší počet lidí, rádi bychom všem zúčastněným poskytli důležité informace k projektu. Pokud se chcete zeptat na cokoliv jiného, prosím, napište mail na info@progresiv.cz. Děkujeme.

Budu moci i nadále v lesíku u lanového parku venčit svého psa?

Ano, to je zcela jistě možné. Lanový park život lesa příliš neovlivní. Obyvatelé budou moci les využívat tak, jak byli zvyklí, k venčení svých mazlíčků i každodenní procházce.

Bude možný průchod osob pod dráhou?

Samozřejmě, pohyb pod oběma trasami bude možný a bezpečný. Jedná se o běžnou a bezpečnou praxi ve všech lanových parcích. Návštěvník totiž překonává překážky v celotělovém postroji a je jištěn systémem dvou popruhů s karabinami. Navíc se vždy ve dvojicích kontrolují a jejich pohyb po překážkách kontroluje také instruktor.

Nezpůsobí provoz parku v lese příliš hluku?

Trasy jsou navrženy tak, že jsou blízko školnímu hřišti (viz mapa), na kterém jsou v letních měsících každý den děti při tělesné výchově i ve družinách. Lanový park disponuje maximální kapacitou kolem třiceti lidí a většinou jej za celý den navštíví sotva 25 osob. Park tedy rozhodně není žádná davová záležitost - z kapacitních důvodů ani nemůže být. Naopak. Nadto se všichni návštěvníci lanového parku musí řídit provozním řádem, který dělání hluku striktně zakazuje.

Nezpůsobí návštěvníci parku chaos v parkování?

Park bude vhodně dostupný zejména na kole, neboť se nachází hned vedle cyklostezky vedoucí do Branišova. Návštěvníci však budou moci využívat pohodlně i MHD, která je rovněž v bezprostřední blízkosti. Jak jsme již popsali výše, lanový park není z kapacitních důvodů masová záležitost. Statistiky z jiných parků ukazují, že jej navštěvuje, když je vydařený den, kolem 25 osob denně. Z těchto důvodů se není třeba obávat zhoršení situace v parkování.

Jakou bude mít park otevírací dobu?

Bude pokud možno co nejvíce přizpůsobena návštěvníkům. Park bude otevřen v letních měsících každý všední den odpoledne a podle zájmu také do večerních hodin. Provozovatelé předpokládají, že by se věnovali také školám a výchovným organizacím, kde otevírací doba bude dohodou. O víkendech by pak rádi otevřeli na celý den. Záleží však také na počasí - v dešti není vhodné lanové trasy absolvovat...

Proč se v březnu v areálu budoucího lanového parku kácely stromy?

Zhruba v polovině března spadl na místě budoucího lanového parku jeden shnilý smrk. Městská policie nahlásila událost společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, která les spravuje. Během jedné hodiny od nahlášení byl tento shnilý smrk pracovníky společnosti odstraněn. Protože během následné kontroly bylo objeveno asi deset dalších nahnilých či částečně již shnilých stromů, kvůli bezpečnosti občanů došlo 29. března k jejich pokácení. Žádná souvislost mezi kácením stromů a stavbou lanové dráhy není. Při plánování překážek v korunách stromů není těžké se přizpůsobit krajinným podmínkám a překážky vymyslet tak, aby postavení stromů respektovaly.

Chcete se ještě na něco ohledně lanového parku zeptat? Pošlete, prosím, mail na info@progresiv,cz, kde vám rádi odpovědí.