Úřední deska

ODSH 15003/2022 - „Řešení pohybu pěších na křižovatkách Družstevní x Vodní x Krokova a Družstevní x Pod Lékárnou x E. Beneše x A. Kříže“, České Budějovice - oznámení o zahájení stavebního řízení

Vyvěšeno: 
20.09.2022 - 06.10.2022