Úřední deska

ODSH 15350/2022- silnice č. II/156, III/1561 a III/15523, Novohradská, Hodějovická v Českých Budějovicích – okružní křižovatka II/156, stavba dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice - stanovení přechodného dopravního značení

Vyvěšeno: 
23.09.2022 - 09.10.2022