Úřední deska

ODSH/12710/2020-35 přerušení stavebního řízení "VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ HUSOVA KOLONIE U ROZUMOVA DVORA – II. ETAPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE“ SO 102 – parkovací plochy, zpevněné plochy a komunikace"

Vyvěšeno: 
13.03.2023 - 29.03.2023