Odvoz pohřebních insignií Přemysla Otakara II.

Foto: Milan Binder