Okrskové komise se sejdou ve Sportovní hale

První zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční ve čtvrtek 23. září 2010 v českobudějovické Sportovní hale. Ve městě je  devadesát okrsků, což představuje řádově asi 980 lidí, kteří se na komunálních volbách budou aktivně podílet. Z kapacitních důvodů tak  bude jejich  první část, což je zhruba polovina občanů, zasedat od osmé hodiny ranní, druhá pak od desáté. Všichni účastníci složí slib a zvolí si předsedu a místopředsedu komise. Do začátku voleb musejí  zapisovatelé a předsedové ještě absolvovat školení, které pořádá Český statistický úřad a seznámit se s volebním zákonem a se způsobem sčítání hlasů.