Okrskové volební komise jsou již kompletní

Všechna místa v okrskových volebních komisích jsou obsazena, zaplní je občané nominovaní politickými stranami i dobrovolníci. Zájem o aktivní účast ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 25. a 26. října, projevilo hned šestnáct z osmnácti kandidujících stran a hnutí.

„Přednost při nominaci do komisí mají podle volebního zákona kandidující subjekty. Teprve po jejich delegování se o místa ucházejí ostatní zájemci, které jmenuji,“ vysvětluje primátor Juraj Thoma s tím, že vyšší zájem stran a hnutí zaznamenal správní odbor magistrátu už i například vloni při volbě prezidenta. „Letos je ale jejich zájem rekordní, a tak jsme museli odmítnout 222 brigádníků. V devadesáti českobudějovických volebních okrscích zasedne celkem 1200 občanů,“ dodává primátor.

První společné zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční v úterý 15. října 2013 v českobudějovické Sportovní hale. Z kapacitních důvodů bude první část komisí zasedat od osmé hodiny ranní, druhá pak od hodiny desáté. Účastníci složí předepsaný slib a jmenovaní zapisovatelé vylosují předsedy a místopředsedy komisí, kteří se společně se  zapisovateli zúčastní školení, které pořádá Český statistický úřad ve čtvrtek 17. října 2013.

O voličský průkaz, který umožňuje volit mimo místo trvalého pobytu,k dnešnímu dni požádalo 365 voličů. Tuto možnost mají do 23. října 16:00 hodin. 

Telefonní čísla, na kterých získají občané bližší informace o volbách, jsou 386 805 020 a 386 805 024. Další informace jsou na webových stránkách města: http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/volby/stranky/volby.aspx