Okrskové volební komise se sejdou už zítra

 

První společné zasedání okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů se uskuteční ve čtvrtek 15. září 2016 v českobudějovické Sportovní hale. Město je rozděleno do devadesáti okrsků, což představuje přibližně 900 osob, které se budou na volbách aktivně podílet. Z kapacitních důvodů bude první část komisí zasedat od osmé hodiny ranní, druhá pak od hodiny desáté. Účastníci složí předepsaný slib a jmenovaní zapisovatelé vylosují předsedy i místopředsedy komisí, kteří se společně se zapisovateli zúčastní školení 22. září.

Matriční úřad - evidence obyvatel (náměstí Přemysla Otakara II.) a evidence občanských průkazů (Jeronýmova č. 1) budou mít pro veřejnost otevřeno v pátek 7. října do 22.00 hodin a v sobotu 8. října od 8.00 do 14.00 hodin (například pro případ, že by se občané přistěhovali, budou zaneseni do evidence obyvatel, nebo zjistili, že mají neplatný občanský průkaz, bude jim zdarma vydán průkaz totožnosti bez biometrických prvků s dobou platnosti jeden rok).

Telefonní čísla pro bližší informace o volbách jsou 386 805 020 a 386 805 024.