Omezení provozu na Okružní

Od 2. listopadu dojde v rámci akce Teplárny České Budějovice a.s., pokládky horkovodu pro zásobování lokality Světlíky, k uzavírce silnice č. II/634, ul. Okružní. Uzavírka je povolena v termínu dle následujících etap:

etapa A: 2. 11. 2020 - 31. 1. 2021

etapa G: 1. 2. 2021 – 28. 2. 2021

etapa F: 1. 3. 2021 – 28. 3. 2021

etapa E: 29. 3. 2021 – 25. 4. 2021

etapa D: 26. 4. 2021 – 23. 5. 2021

etapa C: 24. 5. 2021 – 30. 6. 2021

etapa B: 31. 5. 2021 – 30. 6. 2021

Etapa A – uzavírka v úseku mezi ulicemi Rudolfovská tř. a Trocnovská: Po celou dobu bude umožněn průjezd stavbou vozidlům MHD v obou směrech. Ve směru od ul. Rudolfovská tř. k ul. Trocnovská bude umožněn jednosměrný kyvadlový provoz ostatním vozidlům. V opačném směru (od ul. Trocnovská k ul. Rudolfovská tř.) bude tento úsek ul. Okružní uzavřen. Výjimku mají pouze vozidla MHD. Doprava zde bude řízena kyvadlově.

Následující etapy jsou povoleny v režimu uzavírky částečné. Při realizaci následujících etap (G-B) bude zachován obousměrný provoz po ul. Okružní, doprava bude řízena kyvadlově.

Oficiální objízdná trasa je vedena po silnici č. I/34 (ul. Generála Píky), silnici č. II/157 (ul. Vodní), Rudolfovská tř. U Sirkárny a Trocnovská.

Prosíme řidiče, kteří nepotřebují nezbytně využít ul. Okružní, aby využily objízdných tras, a to z důvodu snížení rizika případných komplikací při výstavbě, které by způsobily zdržení termínů stavby.

 

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 26. 10. 2020.