Omezení průchodu na části lávky pro pěší

V termínu od 23. 8. do 27. 8. dojde k omezení průchodu části chodníku (viz fotodokumentace v příloze) z důvodu prací na propojení nově položeného horkovodního potrubí.

Omezení bude řádně vyznačeno, přesto je ze strany veřejnosti nutná zvýšená obezřetnost a ohleduplnost při průchodu v místě stavby.

Samotné lávky pro pěší se omezení netýká, omezení bude pouze v části sestupu ve směru k vlakovému nádraží v délce cca 20 metrů.

Stránka byla upravena 15. 8. 2018.