Omezení v dopravě-natáčení filmu

Odbor dopravy a silničního hospodářství českobudějovického magistrátu povoluje  pro natáčení filmu Hostel II.  fa FILM MAKERS s.r.o.,  ve dnech 28. – 30.9.2006 zvláštní užívání a uzavírku parkovišť při vnitřní straně náměstí Přemysla Otakara II. od 29.9. od 18.00 hod. do 30.9. do 22.00 hod a  části parkoviště před katedrálou v Kanovnické  ulici od 29.9. od 20.00 hod. do 30.9. do 22.00 hod. Ostatní provoz na náměstí, stání pro taxi,  provoz na stáních pro svatby a dopravní obsluhy radnice, stání v Kanovnické ulici a provoz  před katedrálou  sv. Mikuláše, zůstane bez omezení, dále uzavírku parkoviště na Senovážném náměstí pro 60 stání dne 30. 9. od 03.00 hod. do 17.00 hod. a výjimku pro vjezd montážních vozidel o okamžité hmotnosti nad 3,5t a stání pro  mimo hodiny povolené zónou dopravního omezení.